Unive Forum

Vi hyllar nu våra 1 års-medlemmar!

  • 15,621
  • 193
Hej alla!

För oss på Unive är det viktigt att spelare som är med och bygger upp servern och är med och stödjer den utveckling som vi här på Unive tror på också ska få hyllas. Därför kommer vi nu att börja ge ut specifika roller till alla Unive spelare som har varit här i mer än 1 år
Men samtidigt också är det viktigt att för att man ska kunna räknas som att ha varit här i mer än 1 år, måste det också bygga på vissa kritierer.

Kriterier:
- Du ska ha varit med i serverns community i mer än 1 år, discord/forum är det som kommer utgås ifrån.
- Du ska inte ha varit borta från discorden i mer än 2 månader under gångna året, oavsett om det är en discord ban eller om du lämnat själv.
- Du ska inte ha varit blacklistad under året eller varit med under en större incident som gjort att du varit utesluten från Unive.
- Du ska ha varit en god representant för servern i vått och torrt.

De som är 1 årsmedlemmar kommer att förutom att få extra förmåner...

Välkommen till Unive!

  • 47,369
  • 564
Jag vill passa på att välkomna er alla till forumet för Unive Communityt. Här läggs allt fokus på RP servern Unive Roleplay.

Kom ihåg att kommentarerna nedan inte är till för ärenden, utan stället att posta ärenden på är på forumavdelningen!
Top