Regler Kriminell

Status
Ej öppet för ytterligare svar.

Philip320

Ägare
Personalmedlem
Ägare
Gick med
19 Februari 2020
Meddelanden
6,462
Reaction score
1,493
§ 1 Grundregler

§ 1.1 RDM

RDM, som står för Random Deathmatch innebär att man dödar någon utan anledning.

§ 1.2 VDM
VDM, som står för Vehicle Deathmatch innebär att man använder sitt fordon som sitt vapen.

§ 1.3 COPBAIT
COPBAIT innebär att man medvetet försöker få polisens uppmärksamhet. Det kan tillexempel handla om att man driftar framför polisen.

§ 1.4 FEARRP
FEARRP innebär att man ska värna om sitt liv. Det kan tillexempel handla om att du är under vapenhot. Då ska du alltid värna om ditt liv och rollspela rädd.

§ 1.5 METAGAMING
METAGAMING innebär att man tar information från OOC (Utanför din karaktär) och tar det som information IC (Inom din karaktär). All information från tillexempel Discord, får inte under några omständigheter användas

§ 1.6 NLR
NLR, som står för New Life Rule innebär att man ifall man skulle avlida i ett scenario, så ska man ej komma ihåg något från det scenariot.

§ 1.7 COMBAT LOGGING
COMBAT LOGGING innebär att man medvetet undviker ett scenario genom att lämna servern eller på andra sätt försöker ta sig ifrån scenariot genom otillåtna metoder.

§ 1.8 POWERGAMING
POWERGAMING innebär dels att man använder sig av omänskliga krafter som att till exempel att framföra ett fordon trots att man precis krockat. Att endast spela för makt och pengar och att endast uppnå enskilda mål i sitt rollspelande räknas också som POWERGAMING.

§ 1.9 SUNTFÖRNUFT
SUNTFÖRNUFT är en bred regel som ska och är utgångspunkten för hela rollspelandet man bör ha när man spelar på servern. SUNTFÖRNUFT innebär logiskt tänkande och precis den utgångspunkten finns i vårat verkliga liv, ska vi använda den i vårat rollspel. T.ex. är det logiskt att slå ner någon helt utan anledning?

§ 2 Generellt

§ 2.1 Skada mot servern

Att ägna sig åt att skada servern eller dess rykte på något sätt räknas som skada mot servern och leder till omedelbar uteslutning från hela gemenskapen.

§ 2.2 Transaktioner utanför donationssystemet mot in-game föremål
Det är strikt förbjudet "köpa och sälja" in-game föremål för IRL pengar utanför donationssystemet. Ifall detta förekommer kommer det resultera i straff upp mot blacklist både för den som köper och säljer.


§ 3 Kriminella Regler
Kriminell rp är en väldigt bred och krävande RP. Vi hoppas satsar på strukturerade regler som kommer att följas av alla. Oavsett erfarenhet inom krim rp.

§ 3.1 Personrån.
En avrättning ska inte ske. Under personrån ska alltid offret få en chans att överleva och värna om dess liv. Bärande av mask är obligatoriskt under några slags rån.

§ 3.2 Rån
Vid ett bankrån så får man vara max 10 personer och där ingår gisslan.
Vid butiksrån/juvelrån så får man vara 7 personer och där ingår gisslan.
Vid Yacht Rån får man endast vara 6 personer med gissla
Att göra ett rån utan gissla är sunt förnuft, ni har inget att förhandla med och polisen
kommer storma er. Man ska även bära mask vid dessa scenarion.

§ 3.3 Godkännande.
När du vill göra bankrån, yacht rån, juvelrån eller fritagning måste du kontakta en Kriminell-ansvarig och få svar om du får göra scenariot eller inte. Det ska även ingå en välplanerad plan vid förfrågan av dessa scenarion.

§ 3.4 Tjänstefordon
Det är inte godkänt att sno tjänstefordon utan bakomliggande scenario. Varken om någon ser dig eller ej. Vid stora scenarion är det okej att sno tjänstefordon (Detta ingår i sunt förnuft).

§ 3.5 Stormning av gänghus.
Om ett gäng önskar att storma ett annat gängs hus så ska det godkännas av Kriminell-ansvarig. Att åka upp till ett gänghus för att skapa kontakter eller behöver prata räknas ej som storming. Att tränga sig in i ett hus utan tillåtelse räknas som storming. Om du vill skapa kontakt med ett gäng ska du vänta utanför deras “område” eller grindar där du frågar om lov om att prata med dem vid eller i deras gänghus.

§ 3.6 Sociala medier
Att använda twitter eller blocket för kriminella handlingar är strikt förbjudet. Det kommer bli direkta åtgärder kring detta.

§ 3.7 Skottscenarion
Vapen och skottlossningar ska vara till för att krydda rpn. Inte för att skjuta för det är kul eller för makt och pengar. Drivebys och skottlossningar ska ske i mellanrum och ha en anledning till det. Det är suntförnuft att skjuta flera gånger om dagen. Om en staff anser att skottlossningen är onödig kommer det att resultera till ban för RDM. Om ett specifikt gäng skjuter mycket eller skjuter för orimliga anledningar så kommer det resultera i gäng nedstängning. Vi staffs vill hellre se långdragna scenarion. Såsom tex kidnappningar och möten för att lösa problem.

§ 3.8 Lämna gäng.
Om någon vill lämna sitt gäng ska man lämna med ett scenario. Det är förbjudet att lämna ett gäng genom OOC. Ifall man skapar ett scenario där en backstabbing mot gänget utspelas så kan man direkt gå med i det nya men det ska vara med starka anledningar.

§ 3.9 Allianser mellan gäng.
Man får bara vara allierade med max 1 gäng. Vilket innebär att enbart ditt gäng + alliansen du har får samarbeta tillsammans i scenarion. Det är även inget krav att gäng måste ha allians.

§ 3.10 Förnedring
Förnedring är tillåtet inom kriminell rp. Men det går under regeln "Sunt förnuft"

§ 3.11 Skottsäkra bilar.
Att abusa är förbjudet. Såsom att backa in vid något ställe för att bakrutan är skottsäker kommer leda till åtgärder.

§ 3.12 OOC och discord.
Att snacka OOC i VC kanaler under scenarion är förbjudet. Man ska sitta deffad under scenarion. Skärmdela scenarion eller långvarigt skärmdela rp ska inte förekomma. Samt att trigga eller hetsa i ooc efter scenarion kommer leda till indragen krim. Kritik ska ges konstruktivt. Det är även förbjudet att använda lokal ooc under scenarion för att kommentera eller påverka scenario. Det är inte acceptabelt och kommer leda till indragen kriminell-roll.

§ 3.13 Lootning ska ske under regeln SUNTFÖRNUFT
Det ska vara ett underliggande skäl till att loota. Det är ej acceptabelt att loota under skottlossningar förutom om man ej har vapen eller skott. Men om du inte har vapen eller skott i skottlossningar ska du ligga lågt och vänta på det bästa läget att loota skott eller vapen. Det är okej att loota om du utför en kidnappning eller liknande på en rival och lootar dem, alltså göra ett scenario där lootning kan driva scenariot frammåt. Om staffs ser ett tydligt spår på att ett gäng lootar hela tiden kommer det leda till direkt indragen krim eller nedstängning av gäng. Vi staffs har logs på vilka som lootar och vad folk lootar. Att storma drogställen för att loota är förbjudet. Generellt så är regeln sunt förnuft som gäller kring lootning, Därmed bedömer staffs lootning anledningar. Vi vill att vapenhandeln ska växa och gäng ska köpa vapen av varran istället för att tjäna vapen genom att loota.

§ 3.14 Personrån
Under personrån ska det vara ett bakomliggande scenario/anledning till det. Samt att personrån utspelas under regeln sunt förnuft. Gällande lootning så ska det finnas ett skäl till att loota personen. Söka igenom personen är helt okej.

§ 3.15 Gäng med Helikopter
Gäng med helikopter ska använda helikoptern för ett bra rp syfte. Inte för att få fördel i scenarios. Ett exempel är att åka till drogställen med helikopter. Det är inte optimal krim-rp. Ett bra scenario med helikopter kan vara att man ska ha möte. Man flyger in med helikopter för att det gör scenariot mer intressant. Helikopter är för att detaljera rpn. Om man är mafia kan man använda helikopter för bättre rp. Att använda helikopter för onödiga transporter till ställen för att man inte orkar köra bil.

§ 3.16 Lösesummor.
Under speciella välutvecklade scenarion när exempelvis förhandling mellan två gäng pågår. Kan man förhandla om lösesummor. Under dessa scenarion kan man kräva max 1 miljon. Detta ingår också inom sunt förnuft regeln. Där olika ranger inom gängen kan vara mer eller mindre värda. Tex. Det är ej optimalt att kräva 1 miljon för en springpojke åt ett gäng. Samt att betalningen inte ska ske under “swish” utan det ska vara kontant så att det ej går att spåra för polis.

§ 3.17 TH/pistol, kniv runt halsen.
Detta är ett problem men kriminella att de väljer att springa eller framföra ett fordon med med gisslor i samband med TH. Detta ingår inom regeln sunt förnuft men även fail rp. Det är inte logiskt att springa med en person samtidigt som du har vapen riktat mot offrets huvud. Det är inte heller okej att köra ett fordon av något slag medans man håller någon TH. Att sitta i baksäte eller passagerarsäte när man har någon i TH är okej. Att abusa TH är strikt förbjudet. Man kan absolut ta TH men det ska inte ske om tex någon siktar på dig och du tar th på offret. Regeln för att ta någon th är att den antingen står med ryggen mot dig eller har händerna uppe. Alternativt att personen i frågas står när dig, då spelar det ej så stor roll hur personen står.

§ 3.18 Drivebyes.
Lootnning vid drivebyes ska inte ske alls, meningen med en driveby är snabbt in & snabbt ut, därmed vill man inte dra till uppmärksamhet eller andra risker, efter en
driveby åker man ifrån stället och bär inte upp de döda och tar dom till sitt hus för att sedan loota. Det går under Powergaming 2 (Makt & Pengar*)
**Max hastigheten för en giltig driveby är 50km/h**

§ 3.19 Dör i scenario
Om man dör i ett scenario och inte får vård så måste man vänta i 12 timmar för att kunna rpa igen. Det är inte heller ok att trycka "G" för att få hjälp av ambulans i scenario eller efter scenariot.

§ 3.20 Encro-chat
Encro ska användas för att handla, sälja och kommunicera/ta kontakt med andra kriminella. Inte till för att scama folk på vapen eller pengar. Åtgärder kommer tas om detta bryts.

§ 4.0 OOC
Att använda sig utav ooc chattar eller kanaler för att hetsa eller provocera folk är strikt förbjudet och kommer leda till indragen kriminell.
Att använda sig utav lokal ooc IG för att påverka, kommentera olämpligt eller hetsa på något sätt kommer också leda till direkt indragen kriminell.
 
Last edited by a moderator:
Status
Ej öppet för ytterligare svar.
Top