Regler FiveM Servern

Status
Ej öppet för ytterligare svar.

Philip320

Ägare
Personalmedlem
Ägare
Gick med
19 Februari 2020
Meddelanden
6,462
Reaction score
1,493
§ 1 Grundregler

§ 1.1 RDM
RDM, som står för Random Deathmatch innebär att man dödar någon utan anledning.

§ 1.2 VDM
VDM, som står för Vehicle Deathmatch innebär att man använder sitt fordon som sitt vapen.

§ 1.3 COPBAIT
COPBAIT innebär att man medvetet försöker få polisens uppmärksamhet. Det kan tillexempel handla om att man driftar framför polisen.

§ 1.4 FEARRP

FEARRP innebär att man ska värna om sitt liv. Det kan tillexempel handla om att du är under vapenhot. Då ska du alltid värna om ditt liv och rollspela rädd.

§ 1.5 METAGAMING
METAGAMING innebär att man tar information från OOC (Utanför din karaktär) och tar det som information IC (Inom din karaktär). All information från tillexempel Discord, får inte under några omständigheter användas

§ 1.6 NLR
NLR, som står för New Life Rule innebär att man ifall man skulle avlida i ett scenario, så ska man ej komma ihåg något från det scenariot.

§ 1.7 COMBAT LOGGING
COMBAT LOGGING innebär att man medvetet undviker ett scenario genom att lämna servern eller på andra sätt försöker ta sig ifrån scenariot genom otillåtna metoder.

§ 1.8 POWERGAMING
POWERGAMING innebär dels att man använder sig av omänskliga krafter som att till exempel att framföra ett fordon trots att man precis krockat. Att endast spela för makt och pengar och att endast uppnå enskilda mål i sitt rollspelande räknas också som POWERGAMING.

§ 1.9 SUNT FÖRNUFT
SUNT FÖRNUFT är en bred regel som ska och är utgångspunkten för hela rollspelandet man bör ha när man spelar på servern. SUNT FÖRNUFT innebär logiskt tänkande och precis den utgångspunkten finns i vårat verkliga liv, ska vi använda den i vårat rollspel. T.ex. är det logiskt att slå ner någon helt utan anledning?

§ 2 Generellt

§ 2.1 Skada mot servern
Att ägna sig åt att skada servern eller dess rykte på något sätt räknas som skada mot servern och leder till omedelbar uteslutning från hela gemenskapen.

§ 2.2 Transaktioner utanför donationssystemet mot in-game föremål
Det är strikt förbjudet "köpa och sälja" in-game föremål för IRL pengar utanför donationssystemet. Ifall detta förekommer kommer det resultera i straff upp mot blacklist både för den som köper och säljer.

§ 2.3 Karaktärer
Vid skapande av karaktär kräver vi att du har en utvecklad karaktär som är unik på sina sätt. Du bör ha en utplanerad plan för karaktärens mål.

§ 2.4 Jobb
För att vara anställd på ett jobb är det krav att du är Medlem på servern. Det är ej tillåtet att ingå i gäng eller jobb som Icke Medlemmar.

§ 2.5 Skiftande av jobb
Att skifta jobb är naturligt och något som vi ägnar oss åt i det verkliga livet. Men att byta jobb ständigt är ej acceptabelt och vid sökande inom jobb bör du lägga fokus på det åtminstone 2 veckor.

§
2.6 Skiftande mellan kriminalitet och laglighet
Det finns vissa restriktioner på hur det ska vara acceptabelt att skifta mellan laglighet och kriminalitet. Vid anställning hos blåljusjobben (Polismyndigheten, Sjukvården, Räddningstjänsten och Securitas) är det ej acceptabelt att övergå till kriminalitet på samma karaktär. Samma gäller tvärtom. Vissa undantag kan göras under längre tidsperioder ifall det passar in under rollspels-sammanhang.

§ 2.7 Skiftande mellan jobb/yrken
Att skifta allt för ofta mellan jobb/yrken (inkl. gäng) är på en lägre nivå av rollspelandet vilket indikerar på att enligt § 2.2 så ska man ha en utplanerad plan för karaktären. Att konstant byta jobb eller hoppa mellan olika gäng ska ej ses som rimligt. Meta Gaming brukar vara inkluderat i intensivt jobbskiftande.

§ 2.8 Lall
Definitionen av Lall må ses omtvistad. Men det vi syftar på först och främst med denna regel är bara generellt trams och att man ej har någon ordentlig karaktärsplan och endast har som mål med sitt rollspelande att irritera, provucera eller få uppmärksamhet av andra.§ 3 Tredjeparts mjukvaror och buggar

§ 3.1 Tredjeparts mjukvaror (modmenyer)
Att använda sig av olika slags Tredjeparts mjukvaror under tiden man är inne på Unive är strikt förbjudet. Att använda av detta leder till permanent blacklist och automatiska avstängningar lyfts ej.

§ 3.2 Buggar
Som spelare på Unive är du skyldig att rapportera in kända buggar som påverkar spelarupplevelsen.

§ 3.3 Dupes
Som spelare på Unive är du skyldig att rapportera in kända dupes som ger möjligheter att duplicera värdeföremål på servern eller ger fördelar som ej skulle annars vara möjliga

§ 3.4 Användning av Dupes
Att använda Dupes till sin egen fördel eller andras, eller medverkande eller medvetenhet kan och kommer att leda till permanent blacklist.

§ 3.5 Bilar
Vissa bilar ger orealistiska fördelar som ej bör förekomma. Att utnyttja detta till sin egen fördel är ej acceptabelt. Ifall du märker en fördel hos ett fordon, är du ej tillåten att använda detta till din egen eller någon annans fördel.

§ 4 Väl i rollspelandet

§ 4.1 OOC In-Game
Att prata OOC In-Game är strikt förbjudet. Att prata OOC innebär att man använder ord som låter konstiga i RP sammanhang och är direkt kopplade till det som händer utanför karaktären, här på till exempel discorden. Det kan handla om att till exempel säga "Hur söker jag till att bli Medlem?" väl inne på din karaktär.


§ 4.2 Halv-OOC In-Game
Rollspelvärlden har skapat ett nytt fenomen som innebär att man byter ut OOC ord mot andra ord eller så kallade "kodnamn" till exempel att man säger flygbiljett eller gudar. Vi på Unive har strikt noll-tolerans mot detta och ser andra sätt att kommunicera på som betydligt trevligare för upplevelsen. Vi har strikt nolltolerans mot Halv-OOC här utan vi använder oss av andra hjälpmedel för OOC förmedling väl i spelandet.

§ 4.3 Kriminalitet
Som spelare som ej bär Kriminell rollen är man ej tillåten att rollspela som kriminell. Med detta sagt innebär det att du får ej ägna dig åt personrån, utförning av bankrån eller andra slags rån, vapenförsäljning, knarkförsäljning och grövre kriminalitet.

§ 4.4 Fritagningar
Vid fritagning måste man ha åkt in minst 400 minuter samt också vidare godkännande av berättigade staffs. Det är de kriminellas ansvar att se till att ha berättigande från staffs innan fritagning utförs. Staff gör bedömning ifall fritagning bör utföras eller ej utifrån fall till fall. Att göra det utan tillåtelse ska leda till konsekvenser för inblandade part.

§ 4.5 Sexuella trakaserier
Att trakasera något sexuellt som till exempel röra på känsliga kroppsdelar är strikt förbjudet.

§ 4.6 Våldtäkter och sexuella övergrepp
Vi har strikt nolltolerans mot alla slags sexuella övergrepp utan medvilja från andra parten.

§ 4.7 Bedrägerier
Bedrägerier bör göras med sunt förnuft och där det passar in i rollspelssammanhanget. Bedrägeri är något som finns i våran verklighet och ska därmed kunna rollspelas på. Däremot finns det ett undantag, detta gäller vid försäljning av fordon och där man gör affären på plats och man kommit överens om affären. Vid det skedet är det inte under några omständigheter acceptabelt att utföra ett bedrägeri.

§ 4.8 Stöld av fordon
Stöld av fordon får endast ske ifall det inte är någon civil i närheten som ser det. Det är helt oacceptabelt att göra en stöld av fordon på områden med folk omkring, eller med ägaren av fordonet i närheten. Använd alltid sunt förnuft vid stöld av fordon.

§ 4.9 Stöld av tjänstefordon
Det är inte okej att sno tjänstefordon. Varken om det är någon som ser det eller ej. Det kan vara okej att ta tjänstefordon vid stora scenarion. Men då måste det ske med sunt förnuft och det är upp till staffs att döma.

§ 4.10 Korruption inom yrken
Det är strikt förbjudet att vara korrupt inom ett jobb. Det kan handla om att man tar svart för att laga bilar samtidigt som man är anställd på en mekanikerfirma, eller liknande.§ 5 Rollspelande som Kriminell

§ 5.1 Gänghus
Att befinna sig utanför, ge uppmärksamhet eller att provucera gäng utanför deras gänghus är strikt förbjudet. Att göra en stormning av annat gängs hus måste godkännas av berättigad staff.

§ 5.2 Personrån
Under personrån ska inte under några omständigheter avrättning av offret göras. Offret ska ges en möjlighet att få värna om dess liv och kunna gå vidare. Bärning av mask bör alltid ske under personrån och andra slags rån.

§ 5.3 Kidnappning
Kidnappning tolereras endast när det sker vid följd av tidigare scenario. Det är ej tillåtet att kidnappa civila utan anledning.

§ 5.4 Rån
Gisslan
Vid ett bankrån så får man vara max 9 personer och där ingår gisslan.
Vid Gisslan scenario med polisen så får det vara max 7 personer och där ingår gisslan.
Vid butiksrån/juvelrån så får man vara 7 personer och där ingår gisslan.
Vid Yatchrån får man endast vara 5 personer med gissla

Pågående bankrån och butiksrån/juvelrån
Under bankrån och butiksrån/juvelrån så får INGEN vara på taket, varken polisen eller rånarna. Rånarnas helikopter får ej vara på plats vid banken/butiken. Man får köra från banken/butiken till helikoptern som står några kvarter bort.

Krav
Du får endast ställa 1 krav per gisslan.

§ 5.5 Utpressning
Vid personrån där utpressning sker, är det endast tillåtet att göra det med en summa på max 20 000. Polisen är berättigade att ingripa vid misstanke. Att utföra det via Swish eller andra osäkra system bör ses som sunt förnuft.

§ 5.6 Jaktvapen
Vapen som köpes från jaktbutiken som ska vara i syfte för jakt får aldrig under några som helst omständigheter till något annat än jakt.


§ 6 Chatten

§ 6.1 Lokal OOC
Chatten Lokal OOC har som syfte att vara en möjlighet att förmedla OOC information till personer i närheten för att hjälpa, informera eller uppmärksamma.
Strikt nolltolerans mot Meta Gaming lyder under denna chatt.

Lokal OOC har som syfte att vara ett hjälpmedel för att ge information som är nödvändig OOC. Att försöka påverka scenarion eller framföra åsikter annat än nödvändigt, kan handla om att kritisera RP nivån är förbjudet, såvida det inte är grova eller uppenbara regelbrott som sker.

§ 6.2 OOC
Chatten OOC har som syfte att uppmärksamma OOC information till samtliga spelare på Unive.
Strikt nolltolerans mot Meta Gaming lyder under denna chatt.

§ 6.3 Twitter
Chatten Twitter har som syfte att vara ett sätt för samtliga spelare på servern att kunna kommunicera inom dess karaktärer. Här lyder strikt nolltolerans mot all slags kriminalitet, där inkluderat att t.ex. främja kriminalitet som att t.ex. hylla fångar och försöka få dessa fri.

§ 6.4 Blocket
Chatten Blocket har som syfte att vara ett sätt för samtliga spelare att erhålla försäljning av föremål eller fordon. Här lyder strikt nolltolerans mot all slags kriminalitet.


§ 7 Att spela utan Medlemskap

§ 7.1 Begränsat rollspel
Om man spelar utan Medlemskap på Unive är man begränsad och befinner sig i PASSIVE MODE, detta ger begränsade möjligheter att slåss och använda vissa funktioner. Detta måste man anpassa sitt RP till och ska därmed spela utifrån SUNT FÖRNUFT i den utsträckning som går och anpassa sitt rollspel så gott som det går för att passa in.

§ 7.2 Reglerna detsamma
Även utan Medlemskap rollspelar du som om du skulle ha alla möjligheter. Reglerna kommer också ställas inför lika för vad som gäller andra spelare. Ifall du är i ett scenario där du är under vapenhot till exempel, gäller likaså FEARRP för dig.

§ 7.3 Strikt förbud mot kriminalitet
I och med strävan för att uppnå högsta nivån av rollspel för Medlemmar, Kriminella så är all kriminalitet förbjuden för spelare utan Medlemskap.
Detta innebär att du får inte
- Befinna dig på kända kriminella områden som t.ex. drogställen.
- Använda drogställen eller andra kriminella sätt för att tjäna pengar.
- Medvetet försätta dig i situationer som du vet kommer leda till upprättelse.
- Lagra, inneha eller att ha att göra med några slags vapen som ska användas i kriminella syften.


§ 7.4 Utnyttjning av PASSIVE MODE
Att försöka få fördelar i sitt rollspel, eller överhuvudtaget genom sitt befinnande i PASSIVE MODE kommer att omedelbart leda till avstängning.
 
Status
Ej öppet för ytterligare svar.
Top