Regler Discordservern

Status
Ej öppet för ytterligare svar.

Philip320

Ägare
Personalmedlem
Ägare
Gick med
19 Februari 2020
Meddelanden
6,462
Reaction score
1,493
Discord Servern används som hjälpmedel till gemenskapen för att underlätta kommunikation utanför rollspelandet och står för huvuddelen av gemenskapen där alla delaktiga möts. För oss är det väldigt viktigt att skapa en trygg och trevlig plats, oavsett om man befinner sig på discorden för att ta del av information eller för att skaffa nya vänner.

§ 1 Generellt

§ 1.1 Skada mot servern
Att ägna sig åt att skada servern eller dess rykte på något sätt räknas som skada mot servern och leder till omedelbar uteslutning från hela gemenskapen.

§ 1.2 Lallande
Att vara på discorden endast för att få uppmärksamhet av andra eller ha som mål att tramsa runt är strikt förbjudet.

§ 1.3 Språk
Vi pratar svenska på discorden. Vid vissa omständigheter är engelska också okej.

§ 1.4 Reklam
Det är strikt förbjudet att göra minsta form av reklam utan tillåtelse.

§ 1.5 Sexuellt innehåll
Sexuellt innehåll hör inte hemma på discorden.

§ 1.6 Pornografi
Pornografi är ej tillåtet på discorden.

§ 1.7 Kriminalitet
Att ägna sig åt kriminell verksamhet på discorden är strikt förbjudet.

§ 1.8 Personangrepp
Vi använder oss aldrig under några omständigheter av personangrepp riktade mot andra.

§ 1.9 Känslig information / DoXing
Vi respekterar varandras integritet och vilja att vara anonyma. Vi har strikt nolltolerans att läcka känslig information om personer mot dess vilja.

§ 1.10 Hot och utpressning
Det är inte okej att använda sig av hot eller annan slags utpressning.

§ 1.11 DDoS Hot
Att hota om DDoS, andra attacker eller kriminella åtgärder leder till omedelbar uteslutning.

§ 1.12 Rasism/Nazism
All form av Rasism och Nazism är strikt förbjudet och kommer inte tolereras under några omständigheter.

§ 1.13 Spridandet av hat
Att ägna sig åt att sprida hat är inte tillåtet.

§ 1.14 Kritik
Vid uttryckande av åsikter ska man alltid uttrycka det på ett konstruktivt sätt, oavsett om det är riktat mot andra eller mot servern.

§ 1.15 Smutskastning
Att inte föra någon konstruktivitet alls kallas smutskastning, vid riktat mot servern leder det till omedelbara åtgärder.

§ 1.16 Språk
Vi använder oss av ett vårdat språk.

§ 1.17 Dating och Stötande
Vi är inte en mötesplats och det är inte tillåtet att data eller flörta med andra medlemmar.

§ 1.18 Trollande
Allt form av trollande är strikt förbjudet.

§ 1.19 Diskussion om spelare med Blacklist
Blacklistade spelare ska ses som personer med avsikt att skada eller förstöra. Det finns många roligare ämnen att prata om än irrelevanta personer med sne världsbild. Därför pratar vi inte om dem.

§ 1.20 Medlare
Att vara medlare och diskutera annans ärende till t.ex. staffs är strikt förbjudet. Det kan t.ex. handla om att diskutera någon annans "ban" med staffs.

§ 1.21 Att "leka" staff
Det är inte okej att sitta och leka staff och sitta och försöka bestämma beslut, bestämma vad som ska göras eller sitta och helt enkelt leka att man är staff eller försöker underminera staffs värde.

§ 1.22 Streamning av ärenden eller information
Ifall du har en aktiv livestream ska du direkt stänga av ljudet när du sitter i muntligt ärende i Support, men du ska också ej heller visa information som ej ska visas upp för allmänheten. Detta gäller strikt.

§ 2 Namn

§ 2.1 Blanka namn
Namnen får ej vara blanka.

§ 2.2 Olämpliga namn
På discorden använder vi ej oss av namn som anses olämpliga

§ 2.3 Sexuellt uttryckliga namn
Vi använder ej oss av sexuellt uttryckliga namn.

§ 2.4 Kränkande namn
Inga kränkande, rasistiska eller provocerande namn är tillåtna

§ 2.5 Namn med oanvändbara symboler
Att använda namn med oanvändbara symboler är ej tillåtet.

§ 3 Profilbild

§ 3.1 Olämpliga profilbilder
Det är inte okej att ha olämpliga profilbilder

§ 3.2 Sexuellt uttryckliga profilbilder
Vi använder ej oss av sexuellt uttryckliga profilbilder.

§ 3.3 Kränkande profilbilder
Inga kränkande, rasistiska eller provocerande profilbilder är tillåtna

§ 4 Staffs

§ 4.1 Bedömande
Staffs reserverar sig full makt och befogenhet att anse vad som anses vara olämpligt.

§ 4.2 Vid tillsägelse
Vid tillsägelse har du skyldighet att lyda angiven order. Ifall inte har staff rätt att vidta ytterligare åtgärder.

§ 4.3 Staff Respektlöshet
Att visa minsta form av respektlöshet till staff leder till omedelbara åtgärder.

§ 5 Chatter

§ 5.1 Taggande av staffs
Det är inte okej under några omständigheter att tagga staff. Behöver du hjälp vänder man sig alltid till Ticket eller Väntar på Support

§ 5.2 Försök till försnabbning av ärende
Att be om att få sina ansökningar, överklaganden eller annat ärende som till exempel ticket läst är ej tillåtet. Ni får vänta tills det besvaras och att be om det kommer leda till upp mot ban från discorden. Det är inte heller tillåtet att försöka få staffs att prioritera ditt ärende, till exempel att be de komma Support eller dra in dig där.

§ 5.3 Respekt
Vi visar alltid respekt till alla i chatterna.

§ 5.4 Diskussioner
Målet med discorden är att vara en plats där man kan diskutera och sprida sina ideér och tankar med andra. Djupare diskussioner bör alltid hållas i kanalen Diskussion. Alla diskussioner som endast ett fåtal individer deltar i bör hållas utanför Unives discord under alla omständigheter och inte diskuteras på våran discord.

§ 5.5 Spam
Att spamma är strikt förbjudet.

§ 5.6 Caps Lock
Vi använder oss inte av Caps Lock när vi skriver.

§ 5.7 Överanvändning av emojis
Det är inte okej att överanvända emojis.

§ 5.8 Att använda rätt chatter
Ni ska alltid följa angiven instruktion och endast använda angiven chatt.

§ 5.9 Diskutera bans
Att på något sätt diskutera en ban, ifrågasätta oavsett korrekt eller felaktig i våra chatter är strikt förbjudet och kommer leda till omedelbara konsekvenser i form av discord ban och dylikt. Vi använder oss av ban överklagning för överklagning.

§ 5.10 Rep
Rep kanalen har som ett enda mål är att ge feedback till staff medlemmar och ansvariga. Kanalen ska vara för att stärka communityt. Minsta form av smutskastning mot enskilda staff medlemmar kommer att leda till omedelbara åtgärder. All kritik måste vara konstruktiv annars kommer den plockas ner. Visa respekt och hyfs.

§ 6 Röstkanaler

§ 6.1 Hoppa inte mellan kanaler
Det är inte okej att man hoppar mellan kanaler för att iritera eller provucera.

§ 6.2 Stör Ej
Det är inte okej att gå med i en Stör Ej kanal utan tillåtelse.

§ 6.3 Clownfish
Det är inte okej att använda Clownfish eller någon annan röstförvrängare i röstkanalerna.

§ 6.4 Störande
Var inte störande och visa respekt för alla.

§ 6.5 Respekt
Vi visar alltid respekt gentemot varandra.
 
Last edited by a moderator:
Status
Ej öppet för ytterligare svar.
Top